Bạch kim chống lại áp lực tiêu cực - Phân tích - 6-7-2020


Economy analysis


Giá bạch kim tiếp tục chống lại áp lực tiêu cực do mức giảm ngẫu nhiên dưới mức 50 bên cạnh mức trung bình di chuyển 55 tạo thành hàng rào vững chắc ở mức 870,00, để thông báo cung cấp mức đóng mới tích cực trên mức hỗ trợ chính 765,00.

Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục hình thành giao dịch đi ngang cho đến khi thu thập được động lực tích cực cho phép giá làm mới các nỗ lực tăng giá bằng cách vi phạm trung bình di chuyển 55 và bắt đầu ghi các mục tiêu tích cực chính tại 910.00 và 980.00.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 780,00 đến 850,00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Biến động trong phạm vi Bullish