Giá bạc tiếp cận mục tiêu đầu tiên - Phân tích - 01-07-2020


Economy analysis


Giá bạc đã cung cấp các giao dịch tích cực rõ ràng vào ngày hôm qua để thành công vượt qua ngưỡng kháng cự của kênh giảm giá trong ngày và tiếp cận mục tiêu chờ đợi đầu tiên của chúng tôi tại 18,38, củng cố kỳ vọng tiếp tục xu hướng tăng trên cơ sở ngắn hạn và ngắn hạn, mà mục tiêu của nó mở rộng đến 18,93 sau khi vượt qua mức trước đó.

EMA50 tiếp tục hỗ trợ giá từ bên dưới, để tiếp tục đề xuất xu hướng tăng trong các phiên sắp tới, xem xét việc phá vỡ 17,80 sẽ nhấn vào giá sẽ chuyển sang giảm trên cơ sở trong ngày và thăm các khu vực đạt 16,80 trước khi có bất kỳ nỗ lực mới nào để tăng.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ hỗ trợ 18,00 đến 18,60.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish