Phân tích cuối ngày đối với dầu thô 10-08-2020


Economy analysis


Giá dầu thô cung cấp các giao dịch tích cực nhẹ nhàng để di chuyển trên ngưỡng 42,00, chờ đợi mức tăng nhiều hơn để vượt qua 43,05 và mở đường để hướng tới mục tiêu tiếp theo của chúng tôi là mở rộng đến 45,00, tiếp tục cho thấy xu hướng tăng giá được điều chỉnh bởi sự ổn định giá ở trên 41,05.