Phân tích cuối ngày cho EURUSD 10-08-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD cho thấy xu hướng giảm bổ sung để kiểm tra mức 1.1737 và miễn là giá trên mức này, tổng quan về xu hướng tăng giá của chúng tôi sẽ vẫn có giá trị, nhắc bạn rằng việc phá vỡ mức này sẽ khiến giá chịu thêm áp lực tiêu cực mục tiêu đạt 1.1632, trong khi mục tiêu tích cực bắt đầu ở 1.1820 và mở rộng đến 1.1908.