Ford giữa triển vọng tích cực - Phân tích - 10-08-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của Ford Motor Company đã giảm 1,01% trong phiên vừa qua trong khi thu thập động lực để giúp nó tăng trở lại khi giao dịch bên cạnh đường xu hướng ngắn hạn đi lên, với sự hỗ trợ từ đường SMA 50 ngày, cùng với các tín hiệu tích cực từ RSI .

Do đó, chúng tôi kỳ vọng cổ phiếu sẽ tăng trở lại, nhắm mục tiêu đến ngưỡng kháng cự quan trọng là 7.70, với điều kiện là hỗ trợ 6.57 được giữ vững.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng