Disney thu lợi nhuận - Phân tích - 10-08-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của Disney giảm do chốt lời trong khi cổ phiếu thu thập động lực để giúp tăng trở lại, khi nó xuyên thủng ngưỡng kháng cự quan trọng 127,48 trong khi giao dịch bên cạnh đường xu hướng ngắn hạn đi lên, với sự hỗ trợ tích cực từ đường SMA 50 ngày.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng cổ phiếu sẽ quay trở lại cao hơn, nhắm đến ngưỡng kháng cự 139,93, miễn là nó giữ trên 127,48.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng