Cập nhật giữa trưa cho AUDUSD 10-08-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD tiếp tục dao động xung quanh đường EMA50, di chuyển gần đường hỗ trợ của kênh tăng chính và như chúng tôi đã đề cập sáng nay, giá cần phải giữ trên 0,7125 để giữ cho kịch bản xu hướng tăng hoạt động trong thời gian tới, được hỗ trợ bởi tính tích cực ngẫu nhiên, lưu ý rằng mục tiêu chính tiếp theo của chúng tôi nằm ở mức 0,7290.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ mức hỗ trợ 0,7100 đến 0,7240

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng