Cập nhật giữa trưa cho dầu Brent 10-08-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent cho thấy giao dịch bình tĩnh kể từ buổi sáng và ổn định trên đường EMA50, do đó, không có thay đổi đối với kịch bản xu hướng tăng phụ thuộc vào sự ổn định giá trên 44,40, trong khi chúng tôi chờ đợi các giao dịch tích cực với mục tiêu 47,60 như một trạm tích cực chính .

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 43,50 và kháng cự 46,50.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng