Giá đồng chuẩn bị kiểm tra mức kháng cự - Phân tích - 6-7-2020


Economy analysis


giá p hy vọng hình thành sự hồi phục tích cực mới để tăng cơ hội kiểm tra mức kháng cự của kênh giảm giá ở mức 2.8050, sau đó theo dõi hành vi giá để quản lý để phát hiện xu hướng chính tiếp theo.

Phạm vi giao dịch dự kiến cho ngày hôm nay là từ 2.6500 đến 2.8050

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish