Cập nhật giữa ngày cho dầu thô 10-08-2020


Economy analysis


Giá dầu thô không cho thấy bất kỳ động thái mạnh nào kể từ buổi sáng, dao động quanh đường EMA50 và miễn là giá trên 41,05, tổng quan về xu hướng tăng giá của chúng tôi sẽ vẫn có giá trị cho ngày hôm nay, được hỗ trợ bởi sự tích cực ngẫu nhiên, nhắc nhở bạn rằng chúng tôi đang chờ phá vỡ 43,05 để xác nhận tập hợp về phía 45,00 như một trạm chính tiếp theo.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 40,50 và kháng cự 43,50.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng