Cập nhật giữa trưa cho Silver 10-08-2020


Economy analysis


Giá bạc cố gắng phá vỡ mức 28,30, điều này khuyến cáo sự thận trọng từ giao dịch sắp tới, vì xác nhận việc vi phạm và giữ trên ngưỡng kháng cự của kênh giảm giá nhỏ sẽ đẩy giá đạt được mức tăng mới và tiếp tục xu hướng tăng chính, trong khi xu hướng giảm Kịch bản vẫn hợp lệ cho ngày hôm nay với điều kiện giá ổn định dưới 28,30, lưu ý rằng mục tiêu chờ đợi chính của chúng tôi nằm ở mức 26,20.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 27,00 và 28,50 kháng cự.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm