Cập nhật giữa ngày cho GBPUSD 10-08-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD kiểm tra đường EMA50 và stochastic tiếp tục cung cấp các tín hiệu tích cực, để giữ cho tổng quan về xu hướng tăng giá của chúng tôi phụ thuộc vào sự ổn định giá trên 1.2965, được hỗ trợ bởi EMA50 cố gắng bảo vệ giá khỏi bị thua lỗ nhiều hơn, nhắc nhở bạn rằng mục tiêu chính tiếp theo của chúng tôi là ở mức 1.3185.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.3000 và kháng cự 1.3180.

< p> Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng