Cập nhật giữa ngày cho EURUSD 10-08-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD hiện đối mặt với áp lực tiêu cực để tiến tới kiểm tra tiềm năng đến mức hỗ trợ chính 1.1737 và như chúng tôi đã đề cập sáng nay, giá cần phải giữ trên mức này để giữ cho kịch bản xu hướng tăng hoạt động trong ngày hôm nay, vì nó sẽ phá vỡ nhấn vào giá để nhắm mục tiêu mức 1,1632 như một mức điều chỉnh tiếp theo, trong khi chúng tôi đang chờ vi phạm 1,1820 để củng cố cơ hội tăng về mục tiêu tích cực đầu tiên của chúng tôi ở mức 1,1908.

phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1737 và kháng cự 1.1900.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng