GBPJPY tiếp tục dao động đi ngang - Phân tích - 10-8-2020


Economy analysis


Cặp GBPJPY đã đầu hàng trước sự thống trị của xu hướng đi ngang gần đây, bị ảnh hưởng bởi mức 139,60 tạo thành rào cản vững chắc chống lại những nỗ lực tăng giá, để lặp lại dao động gần mức hỗ trợ ban đầu 137,70.

< p> Giá cần có động lực tích cực mạnh để xoay sở để phá vỡ rào cản đã đề cập và mở đường để bắt đầu ghi lại các mục tiêu tích cực bổ sung bằng cách tiến tới các mức 140,80 và 142,35.

phạm vi giao dịch cho ngày hôm nay là từ 138,00 đến 139,65

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Đi ngang