Bạch kim lặp lại mức đóng cửa tích cực - Phân tích - 10-8-2020


Economy analysis


Không có thay đổi nào đối với đường giá Bạch kim ổn định tích cực trên mức hỗ trợ ban đầu 915,00, bên cạnh các tín hiệu động lượng tích cực liên tục đến từ các chỉ báo chính, để tăng cơ hội ghi các mục tiêu tích cực mới bằng cách tiến tới 1040,00 và 1105,00 trong giai đoạn sắp tới.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 930,00 đến 1040,00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng