Giá đồng kiểm tra hỗ trợ - Phân tích - 10-8-2020


Economy analysis


Giá đồng hình thành mức giảm tạm thời vào thứ Sáu tuần trước để kiểm tra mức hỗ trợ quan trọng 2.7723, nằm gần mức điều chỉnh Fibonacci 38,2%, trong khi sự ổn định của mức hỗ trợ hiện tại cho phép chúng tôi chờ đợi để thu thập thêm động lực tích cực để bắt đầu nhắm mục tiêu các mức tích cực bắt đầu ở mức 2,8500 và 3,0000.

Lưu ý rằng việc giảm xuống dưới mức hỗ trợ hiện tại sẽ hủy bỏ tổng quan tích cực để giải quyết trong kênh giảm giá một lần nữa, có thể sẽ chịu nhiều thiệt hại khi tiến tới mức 2,6800 và 2.6150 mức.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 2.7720 đến 2.8500

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng