USDCHF chạm mục tiêu đầu tiên - Phân tích - 10-08-2020


Economy analysis


Cặp USDCHF đã thành công để đạt được mục tiêu chờ đợi đầu tiên của chúng tôi ở mức 0,9153 và ổn định gần nó, bắt đầu từ hôm nay với xu hướng tăng nhẹ cho thấy đầu giá tiếp tục tăng trong các phiên sắp tới, để giữ cho kịch bản xu hướng tăng hoạt động, lưu ý rằng vi phạm mức đã đề cập sẽ mở rộng sóng tăng lên đến 0,9213 như một trạm tiếp theo.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng tăng cho ngày hôm nay, lưu ý rằng việc phá vỡ 0,9115 sẽ ngăn dự kiến ​​sẽ tăng và ép giá giảm trở lại.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,9080 và kháng cự 0,9200.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng