AUDUSD nhận được một tín hiệu tích cực - Phân tích - 10-08-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD đã phải đối mặt với áp lực tiêu cực trong các phiên trước để di chuyển quanh đường EMA50, nhận thấy rằng các đợt giảm giá gần đây bị giới hạn bên trong kênh tăng giá trong ngày xuất hiện trên biểu đồ và ngẫu nhiên bắt đầu trùng lặp tích cực ngay bây giờ, để thúc đẩy giá cố gắng tăng trở lại và quay trở lại kênh tăng giá chính.

Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên chứng kiến ​​các giao dịch tích cực trong các phiên sắp tới với điều kiện giá ổn định trên 0,7125, lưu ý rằng điều chính tiếp theo mục tiêu đạt 0,7290.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ mức hỗ trợ 0,7100 đến 0,7240

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng giá