Giá dầu thô kiểm tra ngưỡng hỗ trợ - Phân tích - 10-08-2020


Economy analysis


Giá dầu thô đã kiểm tra mức 41,05 và bật tăng từ đó, để duy trì xu hướng tăng giá hoạt động trong ngày và ngắn hạn, được hỗ trợ bởi đường EMA50 điều chỉnh giá từ bên dưới, bên cạnh stochastic cung cấp các tín hiệu tích cực rõ ràng.

< p>

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 40,50 và kháng cự 43,50.

Xu hướng dự kiến cho hôm nay: Tăng giá