Giá bạc tiếp tục giảm - Phân tích - 10-08-2020


Economy analysis


Giá bạc tiếp tục cung cấp giao dịch tiêu cực, được tổ chức bên trong kênh giảm giá trong ngày, hỗ trợ cơ hội tiếp tục giảm và hướng tới mục tiêu đã chờ đợi của chúng tôi tại 26,20.

Do đó, kịch bản xu hướng giảm sẽ vẫn có hiệu lực và hoạt động trong giai đoạn sắp tới, lưu ý rằng việc vi phạm mức 28,30 sẽ hình thành động cơ tích cực mạnh mẽ có khả năng biến đường trong ngày tăng và lấy lại xu hướng tăng chính một lần nữa.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 27,00 và kháng cự 28,50.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm