Giá vàng kiểm tra khả năng hỗ trợ của kênh - Phân tích - 10-08-2020


Economy analysis


Giá vàng đã chạm vào đường hỗ trợ của kênh tăng giá xuất hiện trên biểu đồ và ổn định ở đó, đi kèm với việc bắt đầu chứng kiến ​​các tín hiệu tích cực thông qua stochastic, trong khi đường EMA50 tiếp tục cung cấp hỗ trợ tích cực cho giá.

Do đó, những yếu tố này khuyến khích chúng tôi tiếp tục đề xuất xu hướng tăng trong giai đoạn sắp tới, mà mục tiêu chính của nó bắt đầu ở mức 2087,00, lưu ý rằng việc phá vỡ 2024,00 sẽ ngăn đà tăng được đề xuất và tác động lên giá để bắt đầu điều chỉnh giảm. các mục tiêu chính của nó bắt đầu ở mức 1968,00.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 2000,00 và kháng cự 2070,00.

xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng