USDCAD cố gắng tích cực - Phân tích - 10-08-2020


Economy analysis


Cặp USDCAD đã phá vỡ mức 1.3362 và nằm trên mức đó, cho thấy nỗ lực quay đầu tăng, nhưng chúng tôi nhận thấy rằng stochastic cho thấy các tín hiệu tiêu cực rõ ràng ngay bây giờ, điều này có thể thúc đẩy giá giảm trở lại.

Do đó, sự mâu thuẫn giữa các yếu tố kỹ thuật này khiến chúng tôi muốn tránh sang một bên cho đến khi giá xác nhận tình hình của nó theo mức 1.3362, vì giữ ở trên sẽ đẩy giá đạt được mục tiêu tích cực bắt đầu từ 1.3500 và kéo dài đến 1.3612, trong khi phá vỡ, nó sẽ tác động lên giá để tiếp tục xu hướng giảm chính mà mục tiêu tiếp theo của nó nằm ở 1.3200.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.3280 và Mức kháng cự 1,3440.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Trung lập