USDJPY nhận được tín hiệu tiêu cực - Phân tích - 10-08-2020


Economy analysis


Cặp USDJPY đã cung cấp các giao dịch tích cực tạm thời vào thứ Sáu tuần trước để kiểm tra mức cản 106,00 và quay trở lại giảm để tiến dần đến mục tiêu tiêu cực đã chờ đợi của chúng tôi ở mức 105,20, để giữ cho kịch bản xu hướng giảm có hiệu lực và hoạt động trong giai đoạn sắp tới, được hỗ trợ bởi tín hiệu tiêu cực mà stochastic bắt đầu cung cấp ngay bây giờ.

Việc phá vỡ 105,70 là cần thiết để củng cố tổng quan tiêu cực, điều này sẽ vẫn có giá trị trừ khi giá phục hồi để phá vỡ mức 106,44 và giữ trên mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 104,90 và kháng cự 106,20

xu hướng cho ngày hôm nay: Giảm