EURUSD tiếp cận mục tiêu - Phân tích - 10-08-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD đã tiếp cận mục tiêu chờ đợi của chúng tôi ở mức 1.1737 và bắt đầu phục hồi theo chiều hướng tăng giá, để gợi ý đầu giá tiếp tục xu hướng tăng chính, trên đường kiểm tra mức đỉnh được ghi nhận gần đây tại 1.1908 như một trạm tích cực đầu tiên.

Do đó, xu hướng tăng sẽ được kỳ vọng cho ngày hôm nay, được hỗ trợ bởi tính tích cực ngẫu nhiên, lưu ý rằng việc vi phạm 1.1820 sẽ giảm bớt sứ mệnh đạt được mục tiêu đã chờ đợi, trong khi mức tăng được đề xuất sẽ vẫn có hiệu lực trừ khi phá vỡ 1.1737 và giữ dưới mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1737 và kháng cự 1.1900.

xu hướng cho ngày hôm nay: Tăng