AUDUSD tăng một cách bình tĩnh - Phân tích - 06-07-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD cung cấp các giao dịch tích cực để di chuyển dần ra khỏi tam giác đối xứng bị vi phạm, hỗ trợ tiếp tục tổng quan tăng giá của chúng tôi, được EMA50 hỗ trợ tốt và cách mở ra để đạt được mục tiêu chờ đợi chính của chúng tôi là 0,7064.

Mặt khác, lưu ý rằng việc phá vỡ 0,6860 sẽ khiến giá dưới áp lực tiêu cực để tiến tới kiểm tra mức 0,600 trước khi có bất kỳ nỗ lực mới nào tăng lên.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 0,6900 đến 0,7040

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish