Cập nhật: EURUSD đạt được mục tiêu thứ hai


Economy analysis


Cặp EURUSD được giao dịch với mức tiêu cực mạnh để phá vỡ mức 1.1790 và tiếp cận mục tiêu chờ đợi tiếp theo của chúng tôi là 1.1737 và chúng ta cần theo dõi giao dịch sắp tới một cách cẩn thận, lưu ý rằng việc củng cố mức này trước áp lực tiêu cực hiện tại sẽ đẩy giá lên tiếp tục xu hướng tăng chính và hướng đến 1.1908 lúc đầu, trong khi việc phá vỡ nó sẽ kéo dài sóng giảm để đạt 1.1632 như một mục tiêu điều chỉnh tiếp theo.