Starbucks vi phạm đường xu hướng tăng - Phân tích - 07-08-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của Starbucks đã giảm 0,16% trong phiên cuối cùng trong khi xuyên qua đường xu hướng ngắn hạn đi lên, vì nó cũng xuyên qua sự hỗ trợ của SMA 50 ngày, với các tín hiệu tiêu cực từ RSI mặc dù đã đạt đến mức vượt bán.

Do đó, chúng tôi dự đoán cổ phiếu sẽ thua lỗ nhiều hơn, nhắm mục tiêu hỗ trợ đầu tiên tại 71,02, miễn là nó giữ dưới 75,58.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm