Boeing cố gắng loại bỏ áp suất tiêu cực - Phân tích - 07-08-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của Boeing giảm trong mức trong ngày trong khi thu thập động lực để giúp nó tăng trở lại và rũ bỏ áp lực tiêu cực hình thành đường SMA 50 ngày, với sự hỗ trợ từ đường SMA 50 ngày, đồng thời giao dịch bên cạnh đường xu hướng ngắn hạn đi lên.

Do đó, chúng tôi hy vọng cổ phiếu sẽ tăng và nhắm mục tiêu mức kháng cự 194,64, miễn là nó giữ trên 166,30.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish