Cập nhật giữa ngày cho AUDUSD 07-08-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD di chuyển xung quanh đường hỗ trợ của kênh tăng giá chính, nhận được hỗ trợ tích cực liên tục của EMA50, để giữ cho tổng quan tăng giá của chúng tôi phụ thuộc vào sự ổn định giá trên 0,7170, nhắc nhở bạn rằng mục tiêu chính tiếp theo của chúng tôi nằm ở 0,7290.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 0,7150 đến 0,7290

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish