Cập nhật giữa trưa cho dầu Brent 07-08-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent kiểm tra đường hỗ trợ của kênh tăng giá trong ngày, điều này khuyến cáo sự thận trọng từ giao dịch sắp tới, vì sự tiếp tục của áp lực tiêu cực và vượt qua mức hỗ trợ này, sau đó là phá vỡ 44,40 sẽ dừng kịch bản tích cực được đề xuất gần đây và ép giá lên bắt đầu sóng giảm điều chỉnh, trong khi giá cần phải phá vỡ 45,45 để dễ dàng thực hiện sứ mệnh tiếp tục xu hướng tăng mà mục tiêu chính tiếp theo của nó nằm ở 47,60.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay nằm giữa hỗ trợ 44,00 và kháng cự 47,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng