Cập nhật giữa ngày cho dầu thô 07-08-2020


Economy analysis


Giá dầu thô cho thấy các giao dịch tiêu cực để tiếp cận mức hỗ trợ chính 41,05 và như chúng tôi đã đề cập sáng nay, giá cần phải giữ trên mức này để giữ cho kịch bản xu hướng tăng có hiệu lực trong giai đoạn sắp tới, được hỗ trợ bởi đường EMA50, nhắc nhở bạn rằng các mục tiêu chờ đợi của chúng tôi bắt đầu ở 43,05 và mở rộng đến 45,00.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 40,50 và kháng cự 43,50.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng