Giá dầu Brent đang chờ tín hiệu xác nhận - Phân tích - 06-07-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent vẫn bị kẹt giữa các mức chính được biểu thị bởi mức hỗ trợ 42,30 và mức kháng cự 43,38, do đó, chúng tôi muốn tiếp tục trung lập cho đến khi giá xác nhận vi phạm một trong các mức này và nhận được tín hiệu rõ ràng hơn cho xu hướng tiếp theo.

< p>

Chúng tôi nhắc nhở bạn rằng vượt qua ngưỡng kháng cự sẽ dẫn giá để đạt được mức tăng mới bắt đầu bằng cách kiểm tra 45,00 khu vực, trong khi phá vỡ hỗ trợ sẽ đặt giá dưới áp lực tiêu cực nhắm mục tiêu kiểm tra mức 41,20 về phía 37,86 sau khi phá vỡ mức trước đó. Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Trung lập