Cập nhật giữa trưa cho Vàng 07-08-2020


Economy analysis


Giá vàng cho thấy giao dịch đi ngang kể từ buổi sáng và dao động quanh mức 2060.00, nhận được hỗ trợ tích cực liên tục bởi đường EMA50, trong khi stochastic bắt đầu mất dần động lượng tiêu cực.

Nhìn chung, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng tăng cho ngày hôm nay trừ khi phá vỡ mức 2048,00 và giữ dưới mức đó, điều này sẽ khiến giá giảm xuống ban đầu vào năm 2010, trong khi các mục tiêu chính của chúng tôi bắt đầu từ 2083,00 và mở rộng đến 2150,00 sau khi vi phạm mức trước đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 2030,00 và kháng cự 2095,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng