EURJPY giữ sự ổn định tích cực - Phân tích - 7-8-2020


Economy analysis


Không có tin tức nào cho cặp EURJPY cho đến thời điểm này mặc dù nó đã hợp nhất trong kênh tăng giá, bị ảnh hưởng bởi tiêu cực ngẫu nhiên hiện đang lắng xuống gần mức 50, kỳ vọng mức 124,50 sẽ hình thành phần mở rộng đến mức hỗ trợ ban đầu và bắt đầu hình thành các sóng tích cực mới để quản lý tiếp tục ghi lại các mục tiêu nằm quanh mức 126,00 và 126,55.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 124,50 đến 126,00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng