GBPJPY hoãn cuộc tấn công tăng giá - Phân tích - 7-8-2020


Economy analysis


Cặp GBPJPY tiếp tục cung cấp mức đóng cửa tiêu cực dưới ngưỡng cản 139,60, để tạo thành rào cản vững chắc chống lại cuộc tấn công tăng giá và buộc giá hình thành thu thập thông tin giảm giá điều chỉnh để ổn định gần mức 138,30.

Ngoài ra, việc thoát ra khỏi vùng quá mua cho phép chúng tôi đề xuất dao động giảm điều chỉnh ngay bây giờ, để kiểm tra mức điều chỉnh Fibonacci 50% ở 136,65 trước khi ghi bất kỳ mục tiêu tích cực mới nào.

< p> Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 139,00 đến 136,60

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm tạm thời