Bạch kim chuẩn bị cho sự trỗi dậy mới - Phân tích - 7-8-2020


Economy analysis


Giá bạch kim giữ mức ổn định tích cực trên đường trung bình động 55 để củng cố sự thống trị của xu hướng tăng giá, giải quyết gần 980,00 như xuất hiện trên biểu đồ, ngoài ra, nỗ lực ngẫu nhiên để thu thập thông tin về các khu vực quá mua sẽ cung cấp cho giá động lực tích cực mới để tăng cơ hội ghi các mục tiêu bổ sung nằm ở khoảng 1040,00, tiếp theo là 1105,00 trong giai đoạn sắp tới.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 930,00 đến 1040,00

< p>

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng