Giá đồng đầu hàng trong phạm vi đi ngang tạm thời - Phân tích - 7-8-2020


Economy analysis


Giá đồng đã không thành công khi ghi nhận bất kỳ mục tiêu tích cực mới nào gần đây do mâu thuẫn liên tục giữa các chỉ số chính, để ngăn chặn đợt tăng giá được đề xuất trước đó, hy vọng sẽ hình thành nhiều sóng ngang hơn bằng cách di chuyển giữa mức hỗ trợ 2.7770 và kháng 3.0000.

Chúng tôi nhắc bạn rằng điều quan trọng là phải phá vỡ rào cản đã đề cập để quản lý để tiếp tục tăng và dễ dàng thực hiện sứ mệnh đạt được các trạm tích cực có thể bắt đầu ở 3,1200 và 3,0000.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 2,8000 đến 3,0000

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Đi ngang