USDCHF thoát khỏi kênh - Phân tích - 07-08-2020


Economy analysis


Cặp USDCHF đã phá vỡ đường kháng cự của kênh giảm giá một cách rõ ràng và bắt đầu ngày hôm nay với mức tăng rõ ràng, để hướng tới sự điều chỉnh tăng mới, nhắm mục tiêu 0,9153 theo sau là mức 0,9213 là các trạm tích cực chính.

< p> Do đó, xu hướng tăng giá sẽ vẫn được kỳ vọng trong ngày hôm nay, lưu ý rằng việc không thể phá vỡ mức 0,9153 sẽ thúc đẩy giá giảm trở lại và tiếp tục xu hướng giảm giá chính.

phạm vi giao dịch cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,9080 và kháng cự 0,9200.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng