AUDUSD tiếp tục tăng - Phân tích - 07-08-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD đã quản lý để vượt qua ngưỡng cản 0,7200 và ổn định trên nó, để hỗ trợ kỳ vọng tiếp tục xu hướng tăng trong ngày và trong ngắn hạn, nhắm mục tiêu mức 0,7290 như một trạm tiếp theo.

EMA50 hỗ trợ mức tăng được đề xuất, lưu ý rằng việc phá vỡ 0,7170 sẽ nhấn vào giá để kiểm tra mức hỗ trợ chính 0,7065 trước khi có bất kỳ nỗ lực mới nào tăng lên. phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,7150 và 0,7290

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng