Giá dầu Brent kiểm tra mức hỗ trợ của kênh - Phân tích - 07-08-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent dao động theo chiều hướng tiêu cực nhẹ nhàng để đạt đến đường hỗ trợ của kênh tăng giá trong ngày, chờ tiếp tục xu hướng tăng giá chính nhận được sự hỗ trợ tích cực của đường EMA50, bên cạnh các chỉ số ngẫu nhiên gần vùng quá bán.

Do đó, tổng quan về xu hướng tăng giá của chúng tôi sẽ vẫn có giá trị và hoạt động trong giai đoạn sắp tới với điều kiện giá ổn định trên 44,40, nhắc nhở bạn rằng mục tiêu chính tiếp theo của chúng tôi đạt 47,60.

< p> Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 44,00 và kháng cự 47,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish