Không có tin tức nào về giá dầu thô - Phân tích - 06-07-2020


Economy analysis


Giá dầu thô tiếp tục dao động quanh mức kháng cự 40,41, đại diện cho một trong những chìa khóa xu hướng tiếp theo bên cạnh đường hỗ trợ tăng lên 38,90, điều này khiến chúng tôi tiếp tục với sự trung lập cho đến khi chúng tôi nhận được tín hiệu rõ ràng hơn cho xu hướng tiếp theo và vi phạm một trong những mức được đề cập. 43,05, trong khi phá vỡ hỗ trợ đại diện cho yếu tố tiêu cực sẽ nhấn vào giá để kiểm tra mức 36.10 ban đầu.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 39,00 và kháng cự 41,60.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Trung lập