Giá bạc chạm mục tiêu - Phân tích - 07-08-2020


Economy analysis


Giá bạc đã thành công để đạt được mục tiêu chờ đợi của chúng tôi ở mức 29,30 và chạm vào ngưỡng kháng cự của kênh tăng giá xuất hiện trên biểu đồ và bắt đầu phục hồi theo hướng giảm và theo các quy tắc giao dịch bên trong các kênh, giá đang trên đường bắt đầu sóng giảm vào cơ sở trong ngày, trên đường đến thăm 26,20, tiếp theo là 25,50 khu vực trong giai đoạn sắp tới.

Do đó, xu hướng giảm sẽ được dự kiến ​​cho ngày hôm nay, lưu ý rằng chúng tôi đang chờ đợi để tiếp tục xu hướng tăng chính sau khi đạt được các mục tiêu đã đề cập ở trên, trong khi vi phạm 29,75 thể hiện chìa khóa để ngăn chặn sự suy giảm và tăng điểm được đề xuất để đạt được nhiều lợi ích hơn trên cơ sở ngắn hạn và trung hạn.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 27,00 và kháng cự 29,50.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm