Giá vàng tiếp cận ngưỡng kháng cự - Phân tích - 07-08-2020


Economy analysis


Giá vàng tăng dần lên để tiếp cận mục tiêu đã chờ đợi của chúng tôi, hiện tăng lên 2083,00 và tiếp tục di chuyển bên trong kênh tăng giá xuất hiện trên biểu đồ, để tiếp tục cho thấy xu hướng tăng giá trong giai đoạn sắp tới, lưu ý rằng vượt qua mức đã đề cập sẽ mở rộng sóng tăng để nhắm mục tiêu đến các khu vực 2150,00 làm trạm tiếp theo.

EMA50 tiếp tục hỗ trợ giá từ bên dưới để hỗ trợ cơ hội đạt được nhiều lợi nhuận hơn, có tính đến việc phá vỡ 2048.00 sẽ ngăn đà tăng dự kiến ​​và tác động lên giá để bắt đầu điều chỉnh giảm giá trong ngày.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 2030.00 và kháng cự 2095.00.

< p>

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng