USDCAD kiểm tra mức độ kháng cự - Phân tích - 07-08-2020


Economy analysis


Cặp USDCAD giao dịch với mức độ tích cực rõ ràng để kiểm tra mức kháng cự chính 1.3362, kèm theo ngẫu nhiên đi vào vùng quá mua, nhận thấy rằng đường EMA50 gặp mức kháng cự đã đề cập để tăng thêm sức mạnh cho nó.

Do đó, chúng tôi tin rằng cơ hội hợp lệ để phục hồi giảm giá và tiếp tục xu hướng giảm giá chính, nhắm mục tiêu 1.3200 làm trạm chính tiếp theo, trong khi vi phạm 1.3362 thể hiện yếu tố tích cực sẽ khiến giá tăng lên trên cơ sở trong ngày.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.3280 và kháng cự 1.3420.

xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm