USDJPY mất đà - Phân tích - 07-08-2020


Economy analysis


Cặp USDJPY hiển thị ngang và giao dịch chặt chẽ kể từ ngày hôm qua và vẫn ở dưới EMA50, chờ đợi để tiếp tục các giao dịch tiêu cực phá vỡ 105,20 và xác nhận mở rộng sóng giảm giá về phía 103,65. p> Nói chung, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng giảm trừ khi vi phạm 106,44 và giữ trên nó, lưu ý rằng stochastic tiếp tục mất động lực tích cực để hỗ trợ kỳ vọng tiếp tục kịch bản tiêu cực tổng thể.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 104,70 và kháng cự 106,00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm