GBPUSD bắt đầu điều chỉnh giảm - Phân tích - 07-08-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD giao dịch với sự tiêu cực rõ ràng vào ngày hôm nay để tấn công đường xu hướng tăng giá trong ngày và di chuyển xuống dưới đường đó, cho thấy sự bắt đầu của sóng giảm điều chỉnh trong ngày đối với mức tăng được đo từ 1.2251 đến 1.3185, để hướng tới việc đạt được các mục tiêu tiêu cực bắt đầu bằng cách kiểm tra 1.2965.

Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên chứng kiến ​​sự sụt giảm nhiều hơn trong ngày hôm nay, lưu ý rằng việc vi phạm 1.3185 sẽ ngăn áp lực tiêu cực hiện tại và dẫn giá lấy lại đà tăng chính theo dõi.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.3010 và kháng cự 1.3290.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm giá