EURUSD dưới áp lực tiêu cực - Phân tích - 07-08-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD bắt đầu giao dịch ngày hôm nay với mức tiêu cực mạnh để phá vỡ mức 1.1850 và giảm xuống dưới mức đó, điều này khiến giá chịu áp lực tiêu cực nhiều hơn dự kiến ​​trong ngày, trên đường kiểm tra 1.1790, tiếp theo là 1.1737 chủ yếu.

Do đó, xu hướng giảm giá sẽ được đề xuất cho ngày hôm nay, lưu ý rằng chúng tôi đang chờ đợi sự phục hồi tăng giá để tiếp tục xu hướng tăng giá chính sau khi kiểm tra các mức đã đề cập, có cân nhắc rằng việc phá vỡ 1.1737 sẽ đẩy giá để đạt được mức giảm nhiều hơn và hướng tới 1,1632 như một trạm tiêu cực tiếp theo, trong khi mức giảm dự kiến ​​sẽ vẫn có hiệu lực trừ khi giá cố gắng tăng lên để phá vỡ mức 1.1908 và giữ trên mức đó.

< p> Lưu ý rằng cần thận trọng trong giao dịch ngày hôm nay, đặc biệt là tại thời điểm phát hành dữ liệu kinh tế của Hoa Kỳ, điều này có thể gây ra biến động cao cho các cặp tiền tệ chính.

Phạm vi giao dịch dự kiến cho ngày hôm nay là giữa 1.1737 hỗ trợ và 1.1900 kháng cự ce. / />