Giá bạc trong vòng theo dõi chặt chẽ - Phân tích - 06-07-2020


Economy analysis


Phạm vi chặt chẽ chi phối các giao dịch giá Bạc, giữ mức ổn định của nó trên đường xu hướng tăng trong ngày xuất hiện trên biểu đồ, nhận được hỗ trợ tích cực của EMA50.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng tăng cho giai đoạn sắp tới, điều này phụ thuộc vào sự ổn định giá trên 17,80, trong khi các mục tiêu chính của chúng tôi nằm ở 18,38 và mở rộng đến 18,93 sau khi vượt qua mức trước đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 17,85 đến hỗ trợ 18,40.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish