Google dựa trên đường xu hướng tăng chính - Phân tích - 06-08-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của Google đã tăng 0,59% trong phiên vừa qua sau khi dựa vào đường xu hướng tăng ngắn hạn chính, đồng thời dựa vào sự hỗ trợ của đường SMA 50 ngày, với các tín hiệu tiêu cực từ RSI mặc dù đã đạt đến mức quá bán.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng cổ phiếu sẽ tăng nhiều hơn, nhắm mục tiêu đến ngưỡng kháng cự 1.530, với điều kiện giữ nguyên mức hỗ trợ 1.436.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng