Cập nhật giữa trưa cho dầu Brent 06-08-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent cho thấy một số xu hướng giảm giá hiện đang hướng tới kiểm tra tiềm năng đối với đường hỗ trợ của kênh tăng giá trong ngày xuất hiện trên biểu đồ và chúng tôi nhận thấy rằng đường EMA50 gặp mức hỗ trợ này để tăng thêm sức mạnh cho nó, trong khi stochastic đạt đến mức quá bán khu vực.

Do đó, chúng tôi tin rằng cơ hội hợp lệ để tiếp tục xu hướng tăng dự kiến ​​ngày hôm nay, điều này phụ thuộc vào sự ổn định giá trên 44,40, trong khi mục tiêu chính tiếp theo của nó nằm ở 47,60.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 44,00 và kháng cự 47,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng